edumatrix

Programowanie to przyszłość

Dzieci rozpoczynające dziś naukę w szkołach podstawowych będą w przyszłości pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją! Większość z nich związana będzie z branżą IT.

W Stanach Zjednoczonych szacuje się, że do roku 2020 przybędzie ponad milion stanowisk dla programistów!

Podobne tendencje obserwuje się także w Europie. 

Tymczasem w Polsce, od września 2017 roku, w klasach nauczania początkowego zostały wprowadzone zajęcia z podstaw programowania z informatyki. Elementem powszechnego kształcenia staje się  umiejętność programowania.

Czym jest edumatrix?

Jest to polski produkt, opracowany przez nauczycieli i naukowców, tak aby mógł wspomagać naturalne potrzeby rozwojowe dzieci, dlatego sprawdza się na różnych etapach edukacji, od przedszkola do końca szkoły podstawowej.

Edumatrix pozwala łączyć zagadnienia matematyczne, logiczne i informatyczne. Przedstawiać je dzieciom w sposób obrazowy, łatwy a nawet zabawowy, wykorzystując pełnię ich aktywności i kreatywności.

Zalety zestawu

Polski produkt

Wymyślony i wyprodukowany w Polsce z poszanowaniem natury

Modularność

Brak konieczności kupowania drogich aktualizacji, możliwość rozbudowania zestawu o dodatkowe moduły

Narzędzie profesjonalistów

Brak konieczności kupowania drogich aktualizacji, możliwość rozbudowania zestawu o dodatkowe moduły

Oszczędne rozwiązanie

Najtańszy sposób na naukę programowania w szkole

Zabawa–Nauka
Dobry pomost między zabawą, a nauką
Uniwersalność

Uniwersalność i niezależność od jakichkolwiek sprzętów i programów

Inwestycja na lata

Przekazywany z klasy do klasy, nie będzie się dezaktualizował

Dla każdego

Rozwija myślenie, oraz uczy programowania w każdym wieku

Wielofunkcyjność

Rozwija myślenie, oraz uczy programowania w każdym wieku

Metoda nauczania

Program edumx otwiera ścieżkę nauczania myślenia algorytmicznego, wspomaganą wizualizacją działań z użyciem pomocy dydaktycznej edumatrix. Można w pracy ucznia przy pomocy edumatrix znaleźć analogię do działania jednostki arytmetyczno-logicznej, a uogólniając również do przetwarzania informacji przez procesor oraz jego współpracę z elementami zewnętrznymi takimi jak np. pamięć. Nauczyciel informatyki, zajęć komputerowych z łatwością odnajdzie w pomocy dydaktycznej edumatrix wiele przykładów analogii działania komputera, które będzie potrafił zilustrować uczniom z użyciem tejże pomocy dydaktycznej. Dla dziecka w młodszym wieku szkolnym przechodzenie od „empirii” do „abstrakcji” jest szczególnie ważne.

Tym, czego naprawdę chcemy uczyć dzieci nie jest samo programowanie, ale umiejętności, jakich ono wymaga (i w związku 
z tym rozwija) np. analityczne i logiczne myślenie, rozwiązywanie problemów o różnym stopniu trudności. Nie chcemy bowiem kształcić wszystkich na przyszłych programistów, ale rozwijać w nich nawyki myślowe ułatwiające funkcjonowanie we współczesnym świecie. Sądzimy, że programowanie to w gruncie rzeczy systemowe rozwiązywanie problemów (przy lub bez pomocy komputera) i dlatego posługujemy się pojęciem myślenia komputacyjnego. Myślenie komputacyjne to proces znajdowania rozwiązań do skomplikowanych otwartych problemów.

Podstawa programowa

Od końca XX wieku dużą uwagę w edukacji przywiązywano do kształcenia umiejętności korzystania z aplikacji komputerowych oraz zasobów i komunikacji w sieci, obejmując wszystkich uczniów kształceniem w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej. Oczekiwane obecnie kompetencje obywateli w zakresie technologii cyfrowej wykraczają poza tradycyjnie rozumianą alfabetyzację komputerową i biegłość w zakresie korzystania z technologii.
Te umiejętności są nadal potrzebne, ale nie są już wystarczające w czasach, gdy informatyka staje się powszechnym językiem niemal każdej dziedziny i wyposaża je w nowe narzędzia. Podstawowe zadanie szkoły – alfabetyzacja w zakresie czytania, pisania i rachowania wymaga dzisiaj poszerzenia o alfabetyzację w zakresie myślenia komputacyjnego (computational thinking).

Zawartość zestawu

Drewniana skrzynka o wymiarach 32 cm x 32 cm x 4,5 cm
(1 szt.)

Plansze z obustronnymi nadrukami 30 cm x 30 cm x 0,3 cm       
(2 szt.)

Worek bawełniany
( 1 szt.)

Podręcznik zawierający propozycje ćwiczeń
i zabaw edukacyjnych
(1 szt.)

Podkładki do plansz
(2 szt.)

Klipsy biurowe łączące podkładkę z planszą
(4 szt.)

Zestaw bloczków

Bloczki kolorów

20 czerwonych, 20 zielonych, 20 niebieskich, 20 żółtych
(80 szt.)

Bloczki liter i liczb (alfanumeryczne)

Litery A-F, naturalny kolor drewna
(12 szt.)

Litery G-J, M, T, naturalny kolor drewna
(8 szt.)

Cyfry 1-6, naturalny kolor drewna 
(16 szt.)

Cyfry 7-9 i 0, pole puste oraz waluty ZŁ, EURO, DOLAR, YUAN
(8 szt.)

Kostki do losowania

dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, znak równości, nawias okrągły, kolor żółty zimny
(24 szt.)

Bloczki kursora

wymiary 2 cm x 2 cm x 3 cm
(2 szt.) 

Bloczki funkcyjne
Bloczki matematyczne

dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, znak równości, nawias okrągły
(24 szt.)

Bloczki uzupełniające

procent, wykrzyknik, patajnik w rombie, zbiór liter, zbiór cyfr, zbiór kolorów, kropka, przecinek, dwukropek, średnik, nawias kwadratowy, znak nierówności
(17 szt.)

Bloczki cyfr rzymskich

Symbol sumy, minimum, maksimum, liczba rzymska X, liczba rzymska V, liczba rzymska I
(27 szt.)

Bloczki programowania

symbole właściwe dla języka programowania: krok, powtórzenie, właściwości wskaźnika, nawias klamrowy, obrót w lewo, obrót w prawo, kolor żółty ciepły  
(24 szt.)

łącznie 206 sztuk

Autorzy

Adam Jaronicki

Adam Jaronicki ; mgr inż. elektronik ukończył Krakowską AGH oraz ATH w Bielsku-Białej. Od 1998 r. nauczyciel oraz informatyk w społecznym liceum ogólnokształcącym oraz gimnazjum, gdzie opracował i wdrożył autorskie programy nauczania oraz metody aktywizacji pracy lekcyjnej. Współpracuje z ośrodkami metodycznymi oraz uczelniami wyższymi w zakresie przygotowywania materiałów dydaktycznych oraz prowadzenia zajęć dydaktycznych. Autor cyklu artykułów publikowanych na łamach czasopisma komputerowego „Enter” oraz czasopisma komputerowego „Linux Plus”.

Tomasz Kopczyński

Nauczyciel i wykładowca przedmiotów informatycznych w szkole średniej i na Uniwersytecie Śląskim z ponad dziesięcioletnim stażem. Twórca autorskiego programu „Mistrz kodowania” dla uczniów szkół podstawowych. Autor publikacji z zakresu kształtowania kompetencji komputacyjnych. Współzałożyciel Bielskiej grupy Coderdojo mającej na celu krzewienie wśród młodzieży szeroko pojętych zdolności z zakresu ICT i STEM. Kierownik dwóch edycji międzynarodowego projektu Houer of code, mającego na celu promowanie nauki podstaw programowania u dzieci. Autor szkoleń dla MZO Bielsko-Biała w ramach "Godziny kodowania". Uczestnik i prelegent Ogólnopolskiej Akademii Programowania. Pomysłodawca i współautor pomocy dydaktycznej EduMATRIX. Autor projektów "Multimedialne Centra Edukacyjne" dla Bielska-Białej mających na celu podnoszenie jakości kształcenia w zakresie ICT i STEM.

Opinie użytkowników

"Jestem rodzicem i nauczycielem. Mój synek Miłosz, mając niespełna trzy i pół roku, otrzymał edumatrix. Po pół roku naszej wspólnej zabawy (ale również i nauki!) czyta literki oraz układa je, tworząc napisy, odczytuje i układa liczby dwucyfrowe, zaś w przypadku liczb jednocyfrowych rozumie ich wartości i kolejność, a także potrafi dodawać oraz odejmować o jeden."

— Adam Jaronicki
pedagog

"Potrzeba myślenia komputacyjnego, nauczania programowania dziecka wczesnoszkolnego  to wyjątkowe  wyzwanie dla nauczycieli, naukowców z dziedziny neuronauk, rodziców, poszukujących środowiska wizualnego programowania dostosowanego do wymogów dziecka
w młodszym wieku szkolnym. Uczeń klas I-III  uczy się przez empirię, naśladownictwo, obserwację manipulowanie obiektami, samodzielne dochodzenie do rozwiązań często metodą prób i błędów z użyciem odpowiednio zaprojektowanej pomocy dydaktycznej. Zespół opracowujący edumatrix sprostał temu zadaniu."

— Emilia Gibiec
pedagog

„Podejrzewam, że twórcy tych bloczków nie znają wszystkich możliwości tego narzędzia. edumatrix umożliwia dotknięcie i poczucie programowania, jakby człowiek był w środku całego procesu. Komputer tego nie odda”

— Marek Adamaszek
pedagog