Wczytywanie

Pomocnik nauczyciela

Możliwości nauczyciela

Indywidualizować zadania i wymagania, stawiane przed poszczególnymi uczniami lub zespołami;

Stwarzać warunki do pracy grupowej, dobierając odpowiednio skład zespołów,co może wyzwolić dobrą współpracę i pozytywne emocje;

Stymulować powstanie
zdrowej rywalizacji.

Materiały do pobrania

Metoda nauczania
Edumatrix

Scenariusze
lekcji

Filmy
instruktażowe

Aplikacja
mobilna

Aplikacja w budowie.

Metoda nauczania Edumatrix

1

Stwarza duże możliwości w zakresie prawidłowego rozwoju motoryki precyzyjnej dziecka wczesnoszkolnego, gdyż nie obciąża dzieci zbyt wczesnym i zbyt intensywnym korzystaniem z różnego typu urządzeń elektronicznych.

2

Jest alternatywnym rozwiązaniem do nauczania informatyki, opóźniając w czasie używanie komputera. Dziecko w klasach
I–III dzięki metodzie nauczania Edumatrix zdobywa podstawy i gotowość do programowania w kolejnych klasach.

3

Uwzględnia założenia pedagogiki holistycznej, kształtującej ucznia dla świata, którego jeszcze nie ma. Przygotowuje potencjalnych pracowników przydatnych w zawodach przyszłości.

4

Podąża za potrzebami edukacyjnymi dziecka w obszarach kodowania i programowania.

5

Uczy kształtowania myślenia komputacyjnego, analizy i logicznego myślenia, rozwiązywania problemów o różnym stopniu trudności.