Wczytywanie

Czym jest Edumatrix

To ekonarzędzie, które pozostawia dzieci w ich naturalnej przestrzeni 3D, tam w sposób intuicyjny uruchomiane zostają zmysły, których nie pobudzi przestrzeń 2D. Dzięki temu uczeń wchodzi w sam środek programowania, myśli abstrakcyjnie i skutecznie osiąga zamierzone cele edukacyjne. Kodowanie i programowanie staje się dobrą zabawą!


WALORY EDUMATRIX
Przestrzeń 3D


Uczeń wchodzi w sam środek programowania

Wraz z Edumatrix dziecko pozostaje w naturalnej dla niego przestrzeni 3D. Ważną role odgrywa odpowiednia stymulacja półkul mózgowych, ponieważ każda półkula wykonuje odpowiednie zadania. Przestrzeń 3D w odróżnieniu od zeszytów, tabletów i smartfonów stymuluje lewą półkulę mózgu. Lewa półkula opracowuje informacje sekwencyjne, analityczne oraz linearne. Działa ona według programu, porządkuje sekwencje, przetwarza reguły, poszukuje jednego logicznego sposobu rozwiązania problemu. Widzimy, że przestymulowanie dzieci obrazem płaskim, niedostymulowanie lewej półkuli mózgu ma negatywny wpływ na uczenie się, myślenie logiczne oraz sekwencyjne. (Cieszyńska- Rożek J., 2013)

Kodowanie i programowanie
  Edumatrix tworzy nową przestrzeń edukacyjną pozwalającą rozwijać umiejętności i wiedzę z obszaru logiki, matematyki, informatyki (myślenia komputacyjnego), kodowania i programowania. Myślenie komputacyjne to zbiór praktyk, których źródło leży w informatyce, ale jest ono przydatne przy rozwiązywaniu problemów z różnych dziedzin aktywności człowieka, daleko poza informatyką.  

Posługiwanie się myśleniem komputacyjnym kształtuje:
 • zaufanie i pewność w radzeniu sobie ze złożonymi problemami;
 • nieustępliwość w pracy z trudnymi problemami; 
 • tolerancję dla niejednoznaczności i niejasności;
 • zdolność do pracy z problemami otwartymi, dla których nie ma rozwiązań;
 • zdolność do współpracy dla osiągnięcia wspólnego celu. (Sysło M., 2017)
Współpraca
 
 1. Praca uczeń-uczeń
 2. Praca uczeń-nauczyciel
Edumatrix to narzędzie które, zachęca uczniów do współpracy i dyskusji na temat problemów edukacyjnych. Dzieci w naturalny sposób budują zdrowe interakcje, w które wkładają całe serce. Rozwiązywanie zadań na lekcji jest pełne emocji.
Poszukiwanie rozwiązań – logiczne myślenie
  Myśleniu twórczemu towarzyszy tworzenie wielu różnych sposobów podejścia do problemu. Rozważanie najmniej oczywistych sposobów jego rozwiązania na równi z oczywistymi. Ważna jest chęć odkrywania odmiennych punktów widzenia, nawet wtedy, gdy jeden z nich wydaje się już prowadzić do rozwiązania.  

Podstawowe zasady ważne przy organizowaniu ćwiczeń twórczego myślenia:
 • wszyscy mamy wyobraźnię i wszyscy możemy ją rozwinąć;
 • żeby mieć parę dobrych pomysłów, trzeba mieć dużo pomysłów;
 • nie ma odpowiedzi prawidłowych, są tylko mniej lub bardziej użyteczne;
 • nigdy nie należy zadowalać się pierwszym pomysłem albo rozwiązaniem;
 • to nie błąd jest porażką, ale brak pomysłu, co zrobić. (Edward de Bono 1995)
 •  
Ekonarzędzie
 

Drewniane elementy Edumatrix są przyjemne w dotyku, stymulują rozwój zdolności manualnych dziecka i pozytywnie wpływają na jego poostrzeganie i odczuwanie.

Drewno , materiał używany do produkcji Edumatrix jest surowcem w pełni odtwarzalnym przez przyrodę. Czas przyrostu surowca drzewnego czyli drewna gatunków buk oraz brzoza, potrzebnych do wytworzenia przez nasze polskie lasy jednego zestawu Edumatrix to niecała sekunda.

Pozytywne emocje
 Dzieci uwielbiają te niewielkie, przyjemne w dotyku kolorowe klocki z wieloma symbolami, dzięki którym można układać, budować a nawet pisać programy. Bloczki pozwalają na użycie nieograniczonej niczym wyobraźni tak dzieci jak i nauczycieli.
Uczysz się bawiąc
 

Przyjazny i obrazkowy język programowania z Edumatrix, pozwala fantastycznie bawić się w naukę. Dzięki Edumatrix  można intuicyjnie poznać (realizując na początku tylko dwie proste operacje – ruch oraz rysowanie) podstawowe elementy języka programowania, takie jak pobieranie i przetwarzanie danych, powtórzenia (pętle) oraz podejmowanie decyzji.

Narzędzie praktyków
 

Edumatrix to zmaterializowana wizja pasjonatów polskiej edukacji, którzy fantastycznie wyczuli tempo i kierunek rozwoju dzieci. Edumatrix został stworzony po to by uczył języka programowania. Pomysłodawcą narzędzia jest dr Tomasz Kopczyński, praktycznie nadał temu kształt Pan Adam Jaronicki, nauczyciel z wieloletnim stażem.

Autorzy  

Adam Jaronicki; inż. elektronik ukończył Krakowską AGH oraz ATH w Bielsku-Białej. Od 1998 r. nauczyciel oraz informatyk w społecznym liceum ogólnokształcącym oraz gimnazjum, gdzie opracował i wdrożył autorskie programy nauczania oraz metody aktywizacji pracy lekcyjnej. Współpracuje z ośrodkami metodycznymi oraz uczelniami wyższymi w zakresie przygotowywania materiałów dydaktycznych oraz prowadzenia zajęć dydaktycznych. Autor cyklu artykułów publikowanych na łamach czasopisma komputerowego „Enter” oraz czasopisma komputerowego „Linux Plus”.

Tomasz Kopczyński; nauczyciel i wykładowca przedmiotów informatycznych w szkole średniej i na Uniwersytecie Śląskim z ponad dziesięcioletnim stażem. Twórca autorskiego programu „Mistrz kodowania” dla uczniów szkół podstawowych. Autor publikacji z zakresu kształtowania kompetencji komputacyjnych. Współzałożyciel Bielskiej grupy Coderdojo mającej na celu krzewienie wśród młodzieży szeroko pojętych zdolności z zakresu ICT i STEM. Kierownik dwóch edycji międzynarodowego projektu Houer of code, mającego na celu promowanie nauki podstaw programowania u dzieci.

Oszczędne rozwiązanie
 
 • Edumatrix może być używany w wielu obszarach edukacji,
 • czas płynie, a jego wartość jest niezmienna,
 • nie wymaga aktualizacji,
 • bezawaryjny i niezawodny,
 • pokoleniowy,
 • Edumatrix to ekonomiczna alternatywa.
CECHY EDUMATRIX
1

Zestaw Edumatrix przewidziany jest dla dwóch uczniów. Każdy zestaw posiada dwie, takie same plansze, nazywane matrycami i ponad 200 drewnianych bloczków funkcyjnych.

2

Zestaw wykonano z wyjątkową precyzją z najwyższej jakości materiałów. Wszystkie bloczki, jak i skrzynka, powstały z drewna bukowego a matryce ze sklejki brzozowej. Kolorowe bloczki zabarwiono ekologicznymi farbami a nadruki wykonano metodą światło utwardzalną.

3

Pomoc dydaktyczna może być wieloletnie użytkowana nie tracąc na wartości – jak to ma miejsce w przypadku starzenia się urządzeń elektronicznych.

4

W ciągu ostatnich trzech lat popyt na programistów zwiększył się o około 30 proc. Zdaniem ekspertów trend ten będzie się utrzymywał, dając pracę coraz większej liczbie osób i kusząc coraz wyższym wynagrodzeniem.

5

Wpływa na to globalny rozwój i zwiększenie zapotrzebowania na aplikacje mobilne, bez których wiele osób nie potrafi się już obejść. Można powiedzieć, że programowanie to świetny zawód, bo wiąże się nie tylko z takimi cechami jak zdolność analitycznego myślenia, ale także umiejętność radzenia sobie w różnych sytuacjach, wymagających elastycznego podejścia.

6

Ponadto stymuluje wzrok, rozwija kontakty społeczne, uczy pracy w zespole, utrzymania ładu i porządku w miejscu pracy i jest najekonomiczniejszą propozycją wyposażenia klas w pomoce dydaktyczne służące nauczaniu programowania.