Galerie

Konferencja w Radomsku

20 marca 2017

  • Konferencja w Białymstoku 15.02.2017

    20 lutego 2017

    W środę 15.02 po raz pierwszy nasz EduMATRIX pojawił się na Podlasiu. Pierwsza prezentacja odbyła się w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku i zgromadziła ponad 240 słuchaczy. W trakcie naszego wyjazdu prowadziliśmy także zajęcia na Politechnice Białostockiej i w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sokółce. Zainteresowanie naszą metodą było bardzo duże a i odbiór wyraźnie pozytywny. Poniżej fotorelacja z zajęć w CEN Białystok

  • Lekcja pokazowa SP 2 w Ustroniu

    09.01.2016 w Szkole Podstawowej nr. 2 w Ustroniu odbyły się lekcje pokazowe we wszystkich trzech etapach nauczania początkowego. Wychowawcy zaprezentowali wiele ciekawych zadań i gier, uczących matematyki, logicznego myślenia i programowania.  Ustrońska szkoła jest jedną z pionierskich szkół pracujących na zestawach EduMATRIX. Bierze też udział w pilotażu innowacyjnej metody EduMX. Panie nauczycielki pracowały na własnych autorskich pomysłach zadań a cała lekcja była bardzo udana, co zostało podkreślone przez obserwatorów.

  • Salon Technologii i Wyposażenia dla Edukacji Targi Kielce 2016

  • Lekcja otwarta w Goleszowie